Gallwch archebu'r llyfr neu'r plat, neu'r ddau trwy ebostio neuaddbrofana@postmaster.co.uk neu ffonio Elfyn Davies ar 01558 650507

Gallwch brynu'r llyfr trwy glicio ar 'Add to cart' islaw. Pris y llyfr yw £12.50 a £2.50 ychwanegol i bostio

 

 

Pris y plat yw £15.00. Yn anffodus, ni ellir postio'r plat

You may order the book, or plate, or both by emailing neuaddbrofana@postmaster.co.uk or phoning Elfyn Davies on 01558 650507

You may buy the book buy clicking 'Add to cart' below. The book is priced at £12.50 and £2.50 for postage

 

The plate is priced at £15.00. Unfortunately, iti is not possible to post the plate

Llyfr Hanes Ffarmers