lleoliad

 

os location map ffarmers

Cyfeirnod Grid SN649447

Gyrru

Gyrrwch ar yr A40 o Lanymddyfri i gyfeiriad Llanwrda. Yn Llanwrda, cymerwch y tro i'r dde ar yr A482, sydd wedi ei arwyddo 'Llanbedr Pont-Steffan' ag 'Aberaeron'. Ar ol rhyw 9 filltir, ar ol pentref 'Pumsaint' bydd yr hrol yn mynd i'r chwith, a heol yn mynd i'r dde/syth ymlaen. Cymerwch yr heol yma am rhyw 2 filltir a byddwch yn cyrraedd pentref Ffarmers!

Os ydych yn dod o gyfeiriad Llanbedr Pont-Steffan, cymerwch yr A482 trwy pentref Cwmann a wedyn am rhyw 6 milltir nes for heol yn mynd i'r chwith. Cymerwch yr heol yma, ar ol 2 filltir, rydych wedi cyrraedd pentref Ffarmers.

Rheilffordd

Y gorsaf agosaf yw Llanymddyfri ar rheilffordd Amwythig i Abertawe

Bws

Ar wasanaeth Traws Cambria i Lanbedr Pont-Steffan

Gwasanaethau Tacsi Lleol

1-4-U Taxis, Llandovery - 01550 720217, 07808 054534

Chris Cabs, Lampeter - 07800 718162