Diolch o galon i ein noddwyr am eu cefnogaeth wrth datblygu'r wefan yma.  Os ydych eisiau gwybodaeth am sut gallwch noddi www.ffarmers.org, cysylltwch ag Elfyn Davies

Many thanks to our sponsors for their support in developing this website.  If you would like details on how you can sponsor www.ffarmers.org, please contact Elfyn Davies

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W D Lewis - Noddwr / Sponsor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Drovers Arms - Noddwr / Sponsor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

E D Thomas - Noddwr / Sponsor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

E L Morgan - Noddwr / Sponsor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jenkins of Ffarmers - Noddwr / Sponsor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Llety'r Wennol - Noddwr / Sponsor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Downhome Stoves - Noddwr / Sponsor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cothi Cottage - Noddwr / Sponsor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------