welcome to the drovers

Drover

HOME / HAFAN

Tucked away in peaceful Cwmtwrch years ago, the village square of Ffarmers was the meeting point of two breeds of men: the drovers and the farmers, and was dominated by their respective taverns.  While the latter has survived in place-name, the former, the Drovers’ Arms has quenched thirsts and satisfied the appetites of both travellers and locals for centuries.  A logical junction for this trade in livestock prior to motorised transport, the village was clamorous with beasts and farmers from the Cambrian Mountains rising to the north and drovers who came along the gentler roads from east and south.

The Drovers’ has recently been refurbished and the bar room now boasts a traditional quarry tile floor, wooden beams and a log burning stove, as well as a superb bar crafted by local carpenters.  The bar serves a wide selection of beers, wines and spirits. Meals may be taken here or in the cosy non-smoking restaurant, serving varied dishes made with fresh local produce.

The surrounding area is renowned for it’s rugged beauty and visitors are treated to unrivalled sightseeing opportunities and outdoor activities.

Flynyddoedd maeth yn ôl, mewn llecyn heddychlon yng Nghwmtwrch, ‘roedd sgwar Ffarmers yn fan cyfarfod i ddynion o dau meithrin – y porthmon â’r ffermwr, a hwy yn mynychu eu tafarndau priodol, y ‘Drovers’ Arms’ a’r ‘Farmers Arms’.  Ers yr amser hyn, ond yr un tafarn sydd ar ôl, y Drovers, sydd wedi torri syched a darparu bwyd sydd wedi plesio teithwyr a phobl lleol ers canrifoedd.  Wrth ymyl cyffordd rhesymegol i’r masnach da byw cyn dyfodiad trafnidiaeth fodurol, ‘roedd y pentref yn groch gyda creaduriaid a ffermwyr mynyddoedd y Cambria yn dod o’r gogledd, â’r porthmyn a ddaeth ar hyd y heolydd esmwythach o’r de â’r dwyrain.

Yn ddiweddar, mae’r Drovers’ wedi cael adnewyddiad eang, a gwelir llawr llechu traddodiadol, trawstiau coed a stôf goed, heb son am far wedi ei grefftio gan seiri lleol.  Ceir dewis helaeth o gwrw, gwinoedd a gwirodydd ar gael yn y bar.  Gellir bwyta yma, neu yn y bwyty cyfforddus dim ysmygu sydd yn gweini prydion amrywiol wedi eu paratoi gyda’r cynnyrch lleol gorau.

Mae’r ardal oddi-amgylch yn adnabyddus am ei brydferthwch geirwon ac mae yna golygfeydd digymar yn ogystal a gweithgareddau allanol helaeth ar gyfer ymwelwyr.